Levering

Levering

Hightide Surfshop betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van de bestelde artikelen.

Levering ten aanzien van de Klant in de hoedanigheid van Consument vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Klant. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Klant.

Levering ten aanzien van de Klant in de hoedanigheid van Bedrijf vindt plaats doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Klant. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Klant.

Hightide Surfshop bezorgt de artikelen binnen Nederland via PostNL, zolang de voorraad strekt.

De Klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.

Indien de Klant op de plaats van de levering de zaak weigert af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Klant, nadat Hightide sSurfshop de Klant hiervan op de hoogte heeft gesteld.

De Klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

Indien de Klant op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Klant. De Klant zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

Leveringstermijnen

De levering zal plaatsvinden binnen een door Hightide Surfshop opgegeven termijn.

Indien voor de levering van de zaak een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien Hightide Surfshop gegevens of instructies nodig heeft van de Klant, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de leveringstijd aan nadat de Klant deze aan Hightide Surfshop heeft verstrekt.

Een indicatie van de levertijd van een artikel bedraagt in den beginsel 1 tot 3 werkdagen vanaf de besteldatum. De levertijd bedraagt in ieder geval niet meer dan 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Mocht de levertijd onverhoopt de maximale levertermijn van 30 dagen toch overschrijden, dan heeft de Klant de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

Bezorgadres en leveringsservice

Als de Klant bij Hightide Surfshop bestelt kan deze zelf beslissen op welk adres de bestelling dient te worden bezorgd. Indien hij zijn keuze achteraf wil wijzigen, kan hij dit doen door te bellen met de Hightide Surfshop webshop. Verzoeken tot wijziging van het bezorgadres kunnen enkel worden ingewilligd indien de bestelling nog niet is verzonden.

Tevens is het mogelijk via de PostNL applicatie of website uw bezorging te wijzigen. Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar de website van ​PostNL​.

*Uitzonderingen van levertijden en verzendkosten

Indien er een artikel wordt besteld waarbij het uiteindelijke formaat groter is dan 1.70M in lengte en of naar het buitenland gaat vervalt de regel over de verzendkosten en passen wij hier een door PostNL of DHL aangegeven tarief toe.

Wij proberen altijd uw product zo snel mogelijk te leveren.

PostNL hanteerd geen pakketten die groter zijn dan 170CM in lengte.

Dit kan van invloed zijn op de levertijd van uw product. Verdere uitzonderingen op deze regel zijn; niet voorradige producten, bestellingen buiten Nederland en andere onvoorziene omstandigheden.